K?shilla Ushqimore. Si T? Motivojm? Njer?zit P?r T? Ndryshuar Zakonet Ushqimore

Roberta Graziano

0

Моя оценка

Sipas Organizat?s Bot?rore t? Sh?ndetit “K?shillimi ?sht? nj? proces q? p?rmes dialogut dhe nd?rveprimit, i ndihmon personat p?r t? zgjidhur e menaxhuar problemet dhe p?t t? marr? vendime.

Популярные книги

Всего 700

Новинки книг

Всего 101