Вход / регистрация

Серия книг «Nová próza» — 87 книг

№1
Horúčka
Jozef Kot
Год издания:1973
Издательство:Slovenský spisovateľ
Серия:Nová próza
Язык:Словацкий
№2
Južná pošta
Ladislav Ballek
Год издания:1974
Издательство:Slovenský spisovateľ
Серия:Nová próza
Язык:Словацкий

Román Južná pošta (1974) má originálnu kompozíciu voľne nadväzujúcich próz. Ich zjednocujúcim činiteľom je postava hlavného hrdinu, postupne dospievajúceho chlapca, ktorý vlastnou…

№3
Limbový háj
Viera Švenková
Год издания:1974
Издательство:Slovenský spisovateľ
Серия:Nová próza
Язык:Словацкий
№4
Alej lásky
Ján Beňo
Год издания:1975
Издательство:Slovenský spisovateľ
Серия:Nová próza
Язык:Словацкий
№5
Mária
Ivan Habaj
Год издания:1976
Издательство:Slovenský spisovateľ
Серия:Nová próza
Язык:Словацкий
№6
Hudba
Rudolf Sloboda
ISBN:13-72-093-77
Год издания:1977
Издательство:Slovenský spisovateľ
Серия:Nová próza
Язык:Словацкий

Hlavným hrdinom takmer všetkých Slobodových dlhších próz je mladý človek, ktorý hľadá sám seba a svoje miesto v živote. Podobne je tomu aj v Hudbe, v románe zo študentského…

№7
Utešené sklamania
Jozef Puškáš
Год издания:1977
Издательство:Slovenský spisovateľ
Серия:Nová próza
Язык:Словацкий

Utešené sklamania Jozefa Puškáša potvrdzujú jeho už známe úsilie o prehĺbenie myšlienkovej stránky mladej slovenskej prózy. Puškáša zaujíma predovšetkým vnútorný svet jeho postáv,…

№8
Sen pivníc
Anton Baláž
Год издания:1977
Издательство:Slovenský spisovateľ
Серия:Nová próza
Язык:Словацкий
№9
Druhý semester
Ján Beňo
Год издания:1977
Издательство:Slovenský spisovateľ
Серия:Nová próza
Язык:Словацкий
№10
Tiene minulosti
Anton Baláž
Год издания:1978
Издательство:Slovenský spisovateľ
Серия:Nová próza
Язык:Словацкий
№11
Vernosť
Rudolf Sloboda
ISBN:13-72-069-79
Год издания:1979
Издательство:Slovenský spisovateľ
Серия:Nová próza
Язык:Словацкий

Román, ktorý je psychologickou sondou zo života súčasnej ženy určitým spôsobom predznamenáva predmet Slobodovho záujmu v 80. rokoch.

№12
Vilma
Vincent Šikula
Год издания:1979
Издательство:Slovenský spisovateľ
Серия:Nová próza
Язык:Словацкий
№13
Pásla kone na betóne
Milka Zimková
Год издания:1980
Издательство:Slovenský spisovateľ
Серия:Nová próza
Язык:Словацкий
№14
Druhý človek
Rudolf Sloboda
ISBN:13-72-112-81
Год издания:1981
Издательство:Slovenský spisovateľ
Серия:Nová próza
Язык:Словацкий

V príbehu Jána Hodžu, hlavnej postavy románu Druhý človek, nájdeme mnohé z toho, čo sa autorovi dnes na nás, svojich súčasníkoch, nepáči: ľahkomyseľne nadväzované vzťahy,…

№15
Rozum
Rudolf Sloboda
ISBN:13-72-018-82
Год издания:1982
Издательство:Slovenský spisovateľ
Серия:Nová próza
Язык:Словацкий
№16
Márie a Magdalény
Ladislav Ťažký
Год издания:1983
Издательство:Slovenský spisovateľ
Серия:Nová próza
Язык:Словацкий

Márie a Magdáleny sú novou knihou Ladislava Ťažkého, nadväzujúcou na jeho predchádzajúce romány Amenmária a Evanjelium čatára Matúša. Autor sa tu so svojím hrdinom Matúšom Zrazom…

№17
Tu musíš žiť
Anton Baláž
ISBN:13-72-082-83
Год издания:1983
Издательство:Slovenský spisovateľ
Серия:Nová próza
Язык:Словацкий

Slovenská próza v posledných rokoch veľmi podstatne rozšírila okruh svojich tém. Všíma si doteraz literárne málo zmapované oblasti regionálne (Šikula západné Slovensko, Ballek a…

№18
Humoresky a iné kratochvíle
Peter Karvaš
Год издания:1984
Издательство:Slovenský spisovateľ
Серия:Nová próza
Язык:Словацкий
№19
Kalendár
Dušan Dušek
Год издания:1983
Издательство:Slovenský spisovateľ
Серия:Nová próza
Язык:Словацкий

Súbor krátkych próz: Arabský kôň, Ujo Fero and comp., Mramor, Zápasníci.

№20
Otvorené dni
Eleonóra Gašparová
Год издания:1984
Издательство:Slovenský spisovateľ
Серия:Nová próza
Язык:Словацкий
1 2 3 ...