Вход / регистрация

Издательство «Мастацкая лiтаратура»

Издательство «Мастацкая літаратура» было образовано в 1972 году на основе редакций художественной и детской литературы издательства «Беларусь». Это было время, когда интеллектуальный и эстетичный уровень общества требовал издания огромного количества художественной литературы различных направлений и жанров, а в образовательных государственных программах было предусмотрено более глубокое изучение классиков белорусской и мировой литературы.

История

Выдавецтва сёння

Выдавецтва сёння

На сённяшні дзень у «Мастацкай літаратуры» працуе невялікі творчы калектыў, якому пад сілу падрыхтоўка і выданне любой кнігі на высокім літаратурна-мастацкім і паліграфічным узроўні.
Структура выдавецтва:
1. Дырэктар,
2. Галоўны рэдактар,
3. Галоўны бухгалтар,
4. Планава-эканамічны аддзел,
5. Вытворчы аддзел,
6. Рэдакцыя арыгінальнай літаратуры, збору твораў і перакладной літаратуры,
7. Рэдакцыя дзіцячай літаратуры,
8. Рэдакцыя мастацка-графічнага афармлення,
9. Аддзел тэхнічнага рэдагавання,
10. Карэктарская,
11. Аддзел рэкламы і прапаганды,
12. Аддзел рэалізацыі.

«Мастацкая літаратура» трывала і ўпэўнена ўвайшла ў ХХІ стагоддзе. Прэмія «Золата Парыжа» (2006), Гран-пры Міжнароднага конкурсу (2009) за літаратурна-мастацкае выданне Л. Несцерчука «Напалеон Орда. Шлях да Бацькаўшчыны» (мастак В. Паўлавец), шматлікія ўзнагароды на міжнародных і рэспубліканскіх выставах-кірмашах за поспехі, дасягнутыя ў мастацка-тэхнічным афармленні і паліграфічным выкананні, сведчаць аб высокім прафесіяналізме выдавецтва. Кнігі новых серый «Жыццё знакамітых людзей Беларусі», «Зямля мая», «Нашы героі», «Беларуская аўтарская казка», «Казкі ХХІ стагоддзя» набылі папулярнасць і сталі візітнай карткай нашага прадпрыемства.

«Мастацкая літаратура» выдае арыгінальныя творы беларускіх пісьменнікаў, Зборы твораў, выбраныя творы, кнігі па літаратуразнаўству і крытыцы, лепшыя творы замежных пісьменнікаў, літаратуру для дзяцей і падлеткаў, літаратурную спадчыну, навукова-папулярную, публіцыстычную і юрыдычную літаратуру, мастацкія і гукавыя электронныя выданні, літаратурна-мастацкія выданні серыі «Бібліятэка школьніка», вучэбна-метадычную літаратуру.

Гісторыя выдавецтва

Выдавецтва «Мастацкая літаратура» заснавана ў 1972 годзе на базе рэдакцый мастацкай і дзіцячай літаратуры выдавецтва «Беларусь». Гэта быў час, калі інтэлектуальны і эстэтычны ўзровень грамадства патрабаваў выхаду вялікай колькасці мастацкай літаратуры розных кірункаў і жанраў, а адукацыйныя дзяржаўныя праграмы далі падставу для ўдасканальвання і больш глыбокага вывучэння класікаў беларускай і сусветнай літаратуры.
У розныя гады выдавецтва ўзначальвалі дырэктары:
М. Г. Ткачоў (1972—1979),
М. Ф. Дубянецкі (1979—1986),
А. І. Бутэвіч (1986—1987),
В. М. Грышановіч (1987—1992),
С. А. Андраюк (1993—1996),
Г. В. Марчук (1996—2002),
У. А. Мачульскі (с 2002 года).

Галоўныя рэдактары з дня заснавання выдавецтва:
А. П. Кудравец (1972—1974),
А. Н. Марціновіч (1974—1981),
С. А. Андраюк (1981—1993),
М. С. Кусянкоў (1993—1996),
У. А. Марук (2002—2003),
В. А. Праўдзін (2003—2008),
В. А. Шніп (с 2008 года).

Напачатку штат супрацоўнікаў выдавецтва налічваў больш за сотню чалавек, сорак пяць з іх з’яўляліся членамі Саюза беларускіх пісьменнікаў. Сярод іх А. Дзеружынскі, А. Разанаў, У. Арлоў, Р. Барадулін, Хв. Жычка, Б. Сачанка, М. Кусянкоў, Л. Дранько-Майсюк, І. Канановіч, В. Бечык, М. Мятліцкі, В. Спрынчан, К. Жук, А. Бачыла, Г. Марчук, В. Хомчанка, А. Рыбак, М. Ваданосаў, М. Герчык, У. Шахавец, В. Палтаран, П. Місько, А. Васілевіч, В. Машкоў, В. Жуковіч, В. Адамчык, Р. Яўсееў, Хв. Чэрня, А. Камароўскі і інш. Штогод выходзіла з друку каля двухсот кніг, якія былі адрасаваны масаваму чытачу. Тыраж кнігі арыгінальнай паэзіі быў не менш трох тысяч, а арыгінальнай прозы — не менш шасці тысяч экземпляраў.

У выдавецтве працавалі рэдакцыі паэзіі і прозы, збораў твораў, выбраных твораў і перакладной літаратуры, крытыкі і драматургіі, літаратуры народаў СССР, гістарычна-дакументальных хронік «Памяць». Выходзілі серыі «Першая кніга паэта» (з 1968 г.), «Першая кніга празаіка» (з 1971 г.), «Паэзія народаў» (з 1971 г.), «Бібліятэка замежнай прозы» ( з 1983 г.), «Скарбы сусветнай літаратуры» (з 1989 г.), «Бібліятэка беларускай класікі» (з 1990 г.), «Памяць» (з 1996 г.), «Беларуская паэзія ХХ стагоддзя», «Беларуская проза ХХ стагоддзя» (абедзве з 1998 г.), «Беларуская паэзія ХХІ ст.», «Беларуская проза ХХІ ст.».

У выдавецтве выйшлі Зборы твораў Якуба Коласа, К. Чорнага, К. Крапівы, А. Куляшова, П. Броўкі, І. Шамякіна, А. Якімовіча, Я. Брыля, М. Лужаніна, В. Быкава, І. Мележа, П. Панчанкі, І. Навуменкі, У. Карпава, М. Гарэцкага, П. Пестрака, П. Глебкі, З. Бядулі, К. Кірэенкі, А. Бачылы, А. Макаёнка, У. Караткевіча, К. Чорнага, А. Пысіна, А. Асіпенкі, М. Зарэцкага, І. Пташнікава, С. Гаўрусёва, Я. Пушчы, Н. Гілевіча, Р. Барадуліна і інш.

Серии

«Першая кніга паэта» (с 1968 г.)
«Першая кніга празаіка» (с 1971 г.)
«Паэзія народаў» (с 1971 г.)
«Бібліятэка замежнай прозы» (с 1983 г.)
«Скарбы сусветнай літаратуры» (с 1989 г.)
«Бібліятэка беларускай класікі» (с 1990 г.)
«Памяць» (с 1996 г.)
«Беларуская паэзія ХХ стагоддзя»( с 1998 г.)
«Беларуская проза ХХ стагоддзя» (с 1998 г.)
«Беларуская паэзія ХХІ ст.»
«Беларуская проза ХХІ ст.»
«Залатое пяро»

Новые серии:
«Жыццё знакамітых людзей Беларусі»
«Зямля мая»
«Нашы героі»
«Беларуская аўтарская казка»
«Казкі ХХІ стагоддзя»

Мероприятия

2013 год:
Во время летних каникул в библиотеке № 1 имени Льва Толстого был организован литературный марафон "Лето с издательством “Мастацкая літаратура ".

Награды

- Премия «Золото Парижа» (2006),
- Гран-при Международного конкурса (2009) за литературно-художественное издание Л. Нестерчука «Наполеон Орда. Шлях да Бацькаўшчыны» (художник В. Павловец),
- Диплом II степени в номинации “Лепшае літаратурна-мастацкае выданне” за осуществление выпуска первого тома издания В. Дунин-Марцинкевич “Збор твораў у 2-х тамах”,
- Диплом III степени в номинации “Лепшая дзіцячая кніга” (А.Масла “Вандроўкі з божымі кароўкамі”),
- Диплом I степени в номинации “Лепшая дзіцячая кніга” издание “Мова ўсяго жывога” (серыя “Казачны свет”),
- Диплом I степени в номинации “Лепшае літаратурна-мастацкае выданне” за издание книжных серий: “Беларуская проза ХХІ стагоддзя”, “Беларуская паэзія ХХІ стагоддзя” (Л. рублеўская “Шыпшына для пані”, А. Наварыч “Літоўскі воўк”, У. Гніламёдаў “Уліс з Прускі”),
- Диплом III степени в номинации “Наш современник ” (2007) за издательский проект “Жизнь знаменитых людей Беларуси»,
- Диплом III степени в номинации “Книги для детей и юношества” за издание “Сказка про Ивана-Гончара и чудовище царя”
и другие.

Последняя редакция: 30 декабря 2016 г., 16:33, augustin_blade

Понятно
Мы используем куки-файлы, чтобы вы могли быстрее и удобнее пользоваться сайтом. Подробнее