Перенаправление на другой сайт

Эта ссылка ведёт на другой сайт. Переходите по ссылке, если вы уверены, что хотите по ней перейти.
https://sobesednik.ru/dmitriy-bykov/20181116-kniga-avtor-i-geroj-noyabrya-knizhnaya-polka-dmitriya-bykova