Лексикон української орнаментики

М. Селівачов

0

Моя оценка

Досліджуються ґенез, історія, еволюція форм і стилістики в орнаментиці текстилю, кераміки, різьблення, декоративних малювань, інших видів декоративного мистецтва. На базі комплексного аналізу…
Развернуть
Издательство: Фенікс

Від Автора
Передмова академіка М. Поповіча
Вступ
1. З історії народної орнаментики в Україні
2. Українська народна орнаментика як єдність зорових і словесних образів, просторового вирішення й сімволічного підтексту.
3. Типологія народної орнаментікі українців.
Підсумкові висновки.
Словник української народної орнаментики
Примітки
Термінологічний глосарій
Репертуар елементів і мотивів української народної орнаментики.
Цітовані та використані джерела.
Перелік іллюстрацій і таблиць.
Населені пункти, де зібраний матеріал дослідження.
Іменний покажчик.
Предметний покажчик.
Умовні скорочення.
Про автора.
Про наукове товариство ім. М. Трохименка
Summary

ISBN: 978-966-136-089-0

Год издания: 2013

Язык: Украинский

Наукове видання

Похожие книги

Вы можете посоветовать похожие книги по сюжету, жанру, стилю или настроению. Предложенные вами книги другие пользователи увидят здесь, в блоке «Похожие книги». Посоветовать книгу

Популярные книги

Всего 701

Новинки книг

Всего 241