Поделиться:

Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII століття. Волинь і центральна Україна

ISBN: 966-8978-14-5
Год издания: 2008
Издательство: Київ: Критика

Монографію «Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII століття. Волинь і Центральна Україна» доктора історичних наук, професора НаУКМА Наталі Яковенко присвячено історії упривілейованого стану на теренах України у складі Великого князівства Литовського та Корони Польської, формуванню з розмаїтих груп військовослужбового населення та князівської верхівки єдиного «шляхетського народу» та його розвитку протягом понад двох століть від входження руських земель до ВКЛ й аж до козацької революції 1648 року. Головним об'єктом авторської уваги є витоки та соціяльна структура української знаті, її персональний і чисельний склад, правовий та майновий статус елітарних груп. Перше видання книжки, підготованої ще наприкінці 1980-х років, вийшло у світ 1993 року й одразу перетворилося на інтелектуальний бестселер, а відтак і на бібліографічний раритет, зокрема з огляду на те, що ця розвідка відкривала або й сама фактично створювала цілу предметну ділянку, відтоді активно та плідно досліджувану вітчизняними і зарубіжними науковцями. Нове видання істотно переглянуто, насамперед у фактографічному і термінологічному аспектах, виправлено та доповнено. Найґрунтовнішого доопрацювання зазнали біографічні та генеалогічні дані, вміщені у численних таблицях і схемах.

читать дальше...

Содержание

ЗмістПереднє слово 9Розділ перший

Загальні напрями еволюції стану

На порозі стану: від бояр-рицарів до бояр-шляхти 17

Кодифікація правового статусу упривілейованих груп у литовсько-руському законодавстві XV - першої третини XVI століття 37

Другий Литовський Статут 1566 року як кодекс «народу-шляхти». Витоки гербової традиції 49

Нижні щаблі ієрархічної драбини: шляхи формування, реґіональні відмінності 59Розділ другий

Князі

Роль і місце князів у ментальності українського Середньовіччя 77

Персональний склад князівського прошарку. Князі з погляду закону і традиції 87

Здобутки і втрати князів у реформах 60-х років XVI століття 109

Спалах князівської потужности в останній третині XVI - першій половині XVII століття. Князі-господарі та князі-слуги 121Розділ третій

Пани

Походження титулу «пан» 131

Персоналії та кількісний склад прошарку панів на Волині у першій половині XVI століття 135

Персоналії та кількісний склад прошарку панів на Київщині та Брацлавщині у першій половині XVI століття 161

Особливості правового та звичаєвого статусу панського прошарку (XV середина XVI століття) 195

Доля панської верстви в суспільних змінах кінця XVI - початку XVII століття. Виділення маєтніших груп 205

Польське землеволодіння в Україні наприкінці XVI - у першій половині XVII століття. Маґнати польського походження 225Розділ четвертий

Зем'яни-шляхта

Господарські зем'яни-шляхта: боротьба за утвердження в шляхетських правах, характер занять 245

Залежні зем'яни: специфіка реґіональних груп 271

Чисельність шляхетської верстви в останні десятиліття перед Хмельниччиною (спроба підрахунку) 285На варті старовини (замість висновків) 295Генеалогічні схеми князівських родів 301Додатки

Примітки 373

Список літератури, архівних і бібліотечних установ, посилання на які подано скорочено 415

Перелік таблиць 418

Перелік мап і схем у тексті 420

Перелік генеалогічних схем князівських родів 421

Список ілюстрацій 423

Покажчик імен 429

Географічний покажчик 460

еще...

Эти книги тоже могут вас заинтересовать

Рецензии читателей

21 сентября 2013 г., 19:49
5 /  5.000

Хм...Начну с того что Наталия Яковенко это один из немногих Украинских историков которая не страдает "шаровращиной"..И ее книга "Украинская шляхта" произвела переворот в Украинской исторической науке..В книге автор на основании многочисленных источников вводит в научный оборот термин -"Украинская шляхта", аргументировано доказывает ее существование и затем исследует как феномен(явление) в Речи Посполитой.В книге читатель найдет огромное количество гербов ,генеалогических древ, таблиц и прочее.Книга также дает много интересных зацепок для дальнейших самостоятельных исследований.Это второе переиздание этой замечательной книги))
К стати сама Наталия Яковенко является сторонником теории "Домовой Войны" благодаря чему читать ее интересно в двойне)))

Читайте также

• Топ 100 – главный рейтинг книг
• Самые популярные книги
• Книжные новинки
Осталось
27 дней до конца года

Я прочитаю книг.