Поделиться:

Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII століття. Волинь і центральна Україна

ISBN: 966-8978-14-5
Год издания: 2008
Издательство: Київ: Критика

Монографію «Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII століття. Волинь і Центральна Україна» доктора історичних наук, професора НаУКМА Наталі Яковенко присвячено історії упривілейованого стану на теренах України у складі Великого князівства Литовського та Корони Польської, формуванню з розмаїтих груп військовослужбового населення та князівської верхівки єдиного «шляхетського народу» та його розвитку протягом понад двох століть від входження руських земель до ВКЛ й аж до козацької революції 1648 року. Головним об'єктом авторської уваги є витоки та соціяльна структура української знаті, її персональний і чисельний склад, правовий та майновий статус елітарних груп. Перше видання книжки, підготованої ще наприкінці 1980-х років, вийшло у світ 1993 року й одразу перетворилося на інтелектуальний бестселер, а відтак і на бібліографічний раритет, зокрема з огляду на те, що ця розвідка відкривала або й сама фактично створювала цілу предметну ділянку, відтоді активно та плідно досліджувану вітчизняними і зарубіжними науковцями. Нове видання істотно переглянуто, насамперед у фактографічному і термінологічному аспектах, виправлено та доповнено. Найґрунтовнішого доопрацювання зазнали біографічні та генеалогічні дані, вміщені у численних таблицях і схемах.

читать дальше...

Содержание

ЗмістПереднє слово 9Розділ перший

Загальні напрями еволюції стану

На порозі стану: від бояр-рицарів до бояр-шляхти 17

Кодифікація правового статусу упривілейованих груп у литовсько-руському законодавстві XV - першої третини XVI століття 37

Другий Литовський Статут 1566 року як кодекс «народу-шляхти». Витоки гербової традиції 49

Нижні щаблі ієрархічної драбини: шляхи формування, реґіональні відмінності 59Розділ другий

Князі

Роль і місце князів у ментальності українського Середньовіччя 77

Персональний склад князівського прошарку. Князі з погляду закону і традиції 87

Здобутки і втрати князів у реформах 60-х років XVI століття 109

Спалах князівської потужности в останній третині XVI - першій половині XVII століття. Князі-господарі та князі-слуги 121Розділ третій

Пани

Походження титулу «пан» 131

Персоналії та кількісний склад прошарку панів на Волині у першій половині XVI століття 135

Персоналії та кількісний склад прошарку панів на Київщині та Брацлавщині у першій половині XVI століття 161

Особливості правового та звичаєвого статусу панського прошарку (XV середина XVI століття) 195

Доля панської верстви в суспільних змінах кінця XVI - початку XVII століття. Виділення маєтніших груп 205

Польське землеволодіння в Україні наприкінці XVI - у першій половині XVII століття. Маґнати польського походження 225Розділ четвертий

Зем'яни-шляхта

Господарські зем'яни-шляхта: боротьба за утвердження в шляхетських правах, характер занять 245

Залежні зем'яни: специфіка реґіональних груп 271

Чисельність шляхетської верстви в останні десятиліття перед Хмельниччиною (спроба підрахунку) 285На варті старовини (замість висновків) 295Генеалогічні схеми князівських родів 301Додатки

Примітки 373

Список літератури, архівних і бібліотечних установ, посилання на які подано скорочено 415

Перелік таблиць 418

Перелік мап і схем у тексті 420

Перелік генеалогічних схем князівських родів 421

Список ілюстрацій 423

Покажчик імен 429

Географічний покажчик 460

еще...

Рецензии читателей

21 сентября 2013 г., 19:49
5 /  5.000

Хм...Начну с того что Наталия Яковенко это один из немногих Украинских историков которая не страдает "шаровращиной"..И ее книга "Украинская шляхта" произвела переворот в Украинской исторической науке..В книге автор на основании многочисленных источников вводит в научный оборот термин -"Украинская шляхта", аргументировано доказывает ее существование и затем исследует как феномен(явление) в Речи Посполитой.В книге читатель найдет огромное количество гербов ,генеалогических древ, таблиц и прочее.Книга также дает много интересных зацепок для дальнейших самостоятельных исследований.Это второе переиздание этой замечательной книги))
К стати сама Наталия Яковенко является сторонником теории "Домовой Войны" благодаря чему читать ее интересно в двойне)))

Читайте также

• Топ 100 – главный рейтинг книг
• Самые популярные книги
• Книжные новинки
Осталось
67 дней до конца года

Я прочитаю книг.