Вручение октябрь 2005 г.

Страна: Польша Место проведения: город Варшава Дата проведения: октябрь 2005 г.

Премия жюри

Лауреат
Анджей Стасюк 4.0
Анджей Стасюк - одна из ключевых фигур современной польской прозы. Русскому читателю известны его роман "Белый ворон", повесть "Дукля", рассказы и эссе. "На пути в Бабадаг" - повествование о путешествии по Центральной Европе, включающее элементы приключения, эссеистики, путевой прозы. Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Словения, Албания, Молдова - автор пересекает их на машине, автостопом, на поезде, пешком. Порой он возвращается к увиденным ранее местам, заново осознавая себя самого в первую очередь как центральноевропейца.
После 1989 года вопрос "европейскости" или "центральноевропейскости" этих стран встал достаточно остро. Для польского сознания принадлежность к Европе, самоидентификация с ней - больная и сложная тема, включающая в себя множество переживаний: ностальгию, мечту, скрытые комплексы и прочее.
Анджей Стасюк уже обращался к этой проблеме, однако впервые он делает это на столь огромном, разнообразном и увлекательном материале. Кроме того, здесь писатель сознательно отказывается от соотнесения Центральной Европы с Западом и Востоком. Он описывает это пространство, не защищенное от исторической стихии, неустойчивое, непостоянное, с размытыми границами, как не просто уникальное, но словно бы единственное на свете.
Анна Биконт 0.0
In July 1941, just weeks after the Germans invaded Russia, the Jewish population of a small Polish town – hundreds of men, women and children – were ordered out of their homes, and forced into a barn. The barn was then set on fire. Anyone attempting to escape, or found in hiding, was quickly killed.

The story soon spread that the massacre was organised and executed by Nazi paramilitary forces. It seemed to fit. Similar atrocities had taken place in nearby villages – although none of this scale. But the truth was very different. Over the course of the twentieth century fragments of the real story began to surface. It emerged that the perpetrators of the act were in fact the Polish villagers, who, on one afternoon, turned on and killed their Jewish neighbours. But why?

Part history, part memoir, part detective story, The Crime and the Silence is an award-winning journalist’s account of the events of July 1941: the true story of the massacre, a portrait of a town coming to terms with its dark past, and a vital contribution to Holocaust literature.
Hanna Krall 0.0
Panorama przedwojennych losów grupy ludzi, połączonych mieszkaniem w jednej, lubelskiej kamienicy i straszną przyszłością, która niebawem miała nadejść: Zagładą. Właścicielkę domu, Franciszkę Arnsztajnową, odwiedzał genialny poeta Józef Czechowicz. To on miał tytułową ?wyjątkowo długą linię? życia. Zginął na początku wojny, w wieku trzydziestu sześciu lat. Poruszająca, pełna pytań i hipotez, opowieść o przeznaczeniu i pamięci.
Ewa Kuryluk 0.0
Goldi" jest być może najbardziej intymną z dotychczasowych książek Ewy Kuryluk. Niby pamiętnik z dawnych lat pisany najczęściej w drugiej osobie, rozmowa ze zmarłym przed laty ojcem i starą matką. W tej rozmowie dotyka się ważnych spraw, czasem wcześniej nieuświadomionych, o których nie zdążyło się pomówić za ich życia.
W "Goldim" wspomina się różne zabawne głupstwa z dzieciństwa, przecież nietypowe dla Polski lat 50. i 60. - długą, seledynową suknię mamy szytą specjalnie na przyjazd szacha, kanarki trzymane w wiklinowej klatce, spacery po Wiedniu, kłopotliwe spotkanie ze znanym wschodnioniemieckim pisarzem, którego dzieła podarowanego Kurylukom nikt z nich nie przeczytał (za to podgryzał je ich chomik, właśnie tytułowy Goldi, pełnoprawny członek rodziny), kamienicę na Frascati, w której była elegancka winda z lustrem i ławeczką.
Дариуш Суска 0.0
"Jego pisarstwo to coś w rodzaju lirycznego dziennika, który po pewnym czasie zaczyna się układać w formę autobiograficznej opowieści o dzieciństwie i latach chłopięcych, o świecie zamieszkanym przez cienie, ale przecież nadal zmysłowym i uderzająco realnym".
Piotr Śliwiński, "Res Publica Nowa"

Премия читателей

Лауреат
Рышард Капущинский 4.2
Рышард Капущинский - крупнейший польский репортер и писатель. Он объездил весь мир, был свидетелем нескольких десятков войн, переворотов и революций. Перед читателем портрет Геродота - первого великого репортера древности, написанный пером одного из крупнейших репортеров современности. Фоном для истории войн древних греков и персов Капущинский делает события политической истории ХХ века и свой собственный путь как журналиста и писателя.