Вручение октябрь 1998 г.

Страна: Польша Место проведения: город Варшава Дата проведения: октябрь 1998 г.

Премия жюри

Лауреат
Чеслав Милош 4.4
Книга нобелевского лауреата 1980 года Чеслава Милоша `Придорожная собачонка` отмечена характерными для автора `поисками наиболее емкой формы`. Сюда вошли эссе и стихотворения, размышления писателя о собственной жизни и творчестве, воспоминания, своеобразные теологические мини-трактаты, беглые заметки, сюжеты ненаписанных рассказов. Текст отличается своеобразием, богатством мысли и тематики, в нем сочетаются проницательность интеллектуала и впечатлительность поэта.


Переводчики:
Валентина Кулагина-Ярцева
Борис Дубин
Ксения Старосельская
Irena Jurgielewiczowa 0.0
"Byłam, byliśmy" to książka wyjątkowa w twórczym dorobku Ireny Jurgielewiczowej, znanej autorki powieści i opowiadań dla dzieci i młodzieży. Ma charakter biograficzny. Autorka wraca w niej do najwcześniejszych lat swego życia i losów najbliższych: rodziców, rodziny, przyjaciół. Są to nie tylko urzekające literacką urodą, ujmujące szczerością, a także wnikliwą i cenną refleksją wspomnienia o ludziach i miejscach.
Алина Витковска 0.0
Zdawałoby się, że o Wielkiej Emigracji napisano już wszystko, co było do napisania. Książka Aliny Witkowskiej świadczy, że wcale tak nie jest" – zauważyła Wisława Szymborska, przeczytawszy Cześć i skandale. Książka ta jest realizacją pewnego marzenia – marzenia hermeneutycznego. Odsłoniła je autorka już we wstępie: "Marzy mi się opisanie emigracji jako życia. [...] Jak myśleli, co czuli, jak reagowali na nową rzeczywistość i jak próbowali ją uwewnętrznić, jak dochodzili do świadomości bycia emigrantami i jak stan ten określali?" Po to, by swe badawcze marzenia zrealizować, Witkowska postanowiła "brać za punkt wyjścia duchowość i mentalność ludzką, później jej konsekwencje: style zachowań, światopoglądy, uczestnictwo w takich czy innych formacjach politycznych". Jej książka przynosi więc niezwykle barwnie naszkicowany obraz codzienności emigracyjnej, z jej nadziejami i rozczarowaniami, chwilami wzniosłymi i – jak w rozdziale "Emigracyjny pitaval" – skandalicznymi upadkami. Ale nie tylko. Cześć i skandale to również pasjonująca opowieść o jednym z największych duchowych doświadczeń Polaków: o emigracji pojmowanej "jako życie", o bezprecedensowym zjawisku "kultury samotnych mężczyzn.
Gustaw Herling-Grudziński 0.0
W opowiadaniach z lat 1993-1995, zebranych w tym tomie, Gustaw Herling-Grudziński kontynuuje nurt metafizyczny zapoczątkowany przed laty opowiadaniem " Wieża ". Pisarz wiele uwagi poświęca w nim refleksji nad kondycją człowieka. Zawsze fascynowały go ukryte zakamarki duszy ludzkiej, a wyzwanie stanowiła "ciemna " jej strona. Ale nawet tam, gdzie autor opisuje "zniewalająco urodziwe twarze zła", w jego utworach obecny jest inny, zagadkowy wymiar, wychodzący poza doczesną rzeczywistość. Pisarz często powtarza zdanie Dostojewskiego: "Nie można żyć bez nadziei". Jeśli wizja ludzkiego losu może wydawać się zbyt pesymistyczna, przerażająca - jak w opowiadaniach "Gorący oddech pustyni" czy "Prochy" - i tam nie gaśnie światełko nadziei. Jest słabe, ledwo dostrzegalne, ale istnieje. I tylko od wrażliwości i dociekliwości czytelnika zależy, czy zauważy jej ukryty blask.
Штефан Ригер 0.0
Pierwsza polska monografia Glenna Goulda. Książka jest próbą spojrzenia na Goulda - pianistę, kompozytora i myśliciela - przez pryzmat muzycznej konstrukcji fugi.

Zdaniem autora, nieprzypadkowo Gould był genialnym wykonawcą fug Bacha, sam pozostając nowym wcieleniem polifonii. Fuga, po włosku "ucieczka", wydaje się formą najodpowiedniejszą dla artysty-outsidera, pragnącego uciec od narzuconej z góry formy i wykreować formę własną, stworzyć ją mocą własnej woli. Gould, pustelnik stroniący od wszelkiej rywalizacji, wierzył w "miłosierdzie technologii", która ludzi oddziela od siebie buforem, eliminując konflikty, a zarazem zbliża ich, rozpinając nić bezpośredniej czystej łączności w nieskażonych agresją rejonach abstrakcji.
Хенрик Гринберг 0.0
One of our most highly regarded Polish writers, Henryk Grynberg, here delivers thirteen authentic tales of the Holocaust, including the riveting title story, which reconstructs the assassination of the celebrated writer and artist Bruno Schulz. In each of these stories, it is not only the devastation of the Holocaust that resonates so clearly, but also the trauma that endures among its victims and survivors today. Going beyond individual crime and punishment, Grynberg explores collective guilt and the impunity of the twentieth century's two most genocidal political systems-Nazi Germany and Stalinist Soviet Union-in a profound investigation of bravery, baseness, and vulnerability.
Jerzy Pilch 0.0
Intensywne portrety znanych ludzi, drastyczne sceny z życia towarzyskiego, epickie opowieści, czułe wspomnienia, ironiczno-filozoficzne gawędy, polska rzeczywistość lat dziewięćdziesiątych.
Tadeusz Różewicz 0.0
Kartoteka pozostaje ideałem współczesnego dramatu, wciąż żywotnego, obecnego na scenie od swej prapremiery przez ponad trzydzieści pięć lat. Wizja teatralna i forma dramatyczna przy całej oryginalności wyrosły z tradycji dramatu polskiego i nadal posiadają walory inspirujące. Można je porównywać z rolą, jaką w dziejach form artystycznych odegrało Wesele Stanisława Wyspiańskiego.
Edycja Kartoteki i Kartoteki rozrzuconej, połączonych w dopełniającą się wreszcie całość, opatrzona została materiałem dokumentacyjnym (zdjęcia, noty, sprawozdania z prób) oraz aktualnym kalendarium, poprzedzona interesującym odczytaniem dzieła przez krytyka młodego pokolenia

Премия читателей

Лауреат
Zygmunt Kubiak 0.0
Książka jest owocem pasji całego życia i blisko dwuletniego trudu pisarskiego słynnego znawcy kultury antycznej - pisarza i tłumacza. Stała się wydarzeniem jeszcze zanim powstała. Mitologia Greków i Rzymian jest podróżą w czasie i przestrzeni, źródłem informacji pogłębiającej wiedzę o kulturze antycznej oraz wspaniałą opowieścią.