О премии

Литературная премия Гдыни - польская литературная премия, которая ежегодно присуждается авторам лучших книг, опубликованных в предыдущем году в номинациях "Проза", "Поэзия", "Эссе" и, с 2014 года, "Перевод на польский язык".

Она была учреждена в 2006 году мэром города Гдыня Войцехом Щуреком, который заявил, что "Идея Литературной премии Гдыни заключается в том, чтобы почтить уникальные достижения современных польских авторов, которые должны определить сильный и постоянный импульс для дальнейшей активизации деятельности в области литературы и искусства в его широком значении".

Список номинантов традиционно объявляется в мае во время Международной книжной ярмарки (Międzynarowe Targi Książki) в Варшаве.
картинка jump-jump
Каждый лауреат получает статуэтку "Литературный куб" и 50 тысяч польских злотых (.($13,000). Награждение проходит летом, на Торжественном вечере в Гдыне. С 2008 года Грандиозный гала-концерт сопровождается Литературными днями Литературной премии Гдыни (Literaturomania Dni Nagrody Literackiej Gdynia). Кроме того, на рубеже октября и ноября проходят Осенние встречи с Лауреатами Литературной премии Гдыни.

Публичная городская библиотека (Miejska Biblioteka Publiczna) в Гдыне издает Литературное приложение. Журнал "Литературная премия Гдыни".

Жанры: Зарубежная литература, Поэзия Страны: Польша Язык: Польский Первое вручение: 2006 г. Последнее вручение: 2022 г. Официальный сайт: http://nagrodaliterackagdynia.pl/

Номинации

Проза
Рroza
Поэзия
Рoezja
Эссе
Esej
Перевод на польский язык
Рrzekład na język polski

Номинация учреждена в 2014 году.

Специальная награда
Nagroda Osobna

Премия присуждалась с 2007 по 2014 год.

Поэзия
Justyna Kulikowska 0.0
Kulikowska wniknęła mocno w krwioobieg literacki pierwszym tomem wierszy (Hejt i inne bangery, 2019), a drugim (Tab_s, 2020) udowodniła, że nie było mowy o przypadku. Mimo że w gronie specjalistek i specjalistów od wierszy dawno wyczekiwano mocnego, poetyckiego głosu buntu i niezgody na społeczno-kulturalny marazm (a więc i wersyfikowaną łatwiznę) – głosu pochodzącego z doświadczenia bycia młodą kobietą w RP, głosu z peryferii, z prowincji – kiedy objawił się on pod postacią samodzielnej dykcji, linkującej wiele sfer doświadczenia codzienności XXI wieku, okazał się silniejszy niż możliwości jego recepcji. Trudno bowiem wrzucać wiersze i książki Kulikowskiej w istniejące już szufladki, wykazując wobec nich uczciwość; poezja ta jest zjawiskiem nadal świeżym.
Trzeci tom proponuje lekturę jeszcze dotkliwszą, unaoczniającą rozszerzoną o wirtualny świat rzeczywistość rachunków krzywd oraz narzucanego (jednostce i grupom) wstydu. Ale też o próbki biografii własnej, dalekiej od ckliwego intymizmu jak i gotowców sezonowych tożsamości ideowych. Jest, o dziwo, tym, za co się podaje – podarunkiem z Podlasia. Dar powinien być jednak, jak skądinąd wiadomo, gestem podejrzanym. Zwłaszcza dziś.
Эссе
Agnieszka Gajewska 0.0
Kompletna i bezkompromisowa biografia Stanisława Lema.
Psychologiczny portret wielkiego pisarza.

O twórczości i literackich zmaganiach Stanisława Lema napisano już wiele. Jako człowiek wciąż pozostaje jednak zagadką. Bardzo oszczędnie opowiadał o swoim życiu prywatnym – wymawiał się słabą pamięcią, zostawiał niedopowiedzenia i przytaczał zabawne anegdoty, gdy padały trudne pytania.

Co rządziło jego światem?
Przemilczana trauma i ucieczka przed bolesnymi wspomnieniami?
Wyparta tożsamość żydowska i potrzeba przynależności do wspólnoty?
Nieprzejednany dystans do świata?
Lęki czy geniusz?
Czego się bał, przed czym uciekał?

Literaturoznawczyni i badaczka jego twórczości Agnieszka Gajewska dotarła do nowych źródeł (archiwa lwowskie, archiwa bezpieki, archiwa prywatne), z których nikt wcześniej nie korzystał.

Dzięki nim nie tylko udaje jej się zrekonstruować życie żydowskiej inteligencji i przedwojennego wielokulturowego Lwowa, ale również postawić mocno udokumentowaną tezę: doświadczenie wojny i ocalenie z Zagłady miało fundamentalny wpływ na Stanisława Lema i jego twórczość, która pełna jest zakamuflowanych odniesień do jego życiowych doświadczeń.

Dzięki tej biografii poznajemy nie tylko wielkiego pisarza, ale przede wszystkim człowieka doświadczonego przez historię, ze wszystkimi jego problemami, obawami, wątpliwościami i słabościami.
Перевод на польский язык
Джеймс Джойс 3.9
Роман "Улисс" (1922) великого ирландского писателя Джеймса Джойса (1882-1941) - главное литературное произведение ХХ века. В настоящее издание включены наиболее полные на сегодняшний день комментарии к роману, а также книга переводчика Сергея Хоружего "Улисс" в русском зеркале" в новой редакции.

Кураторы