0 0 0
Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki

Эугениуш Ткачишин-Дыцкий — об авторе

Родился: 12 ноября 1962 г., Вулька Кровицка, Польша

Биография

Эугениуш Ткачишин-Дыцкий (Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki) — польский поэт.

Как пояснил поэт в книге «Imię i znamię», его отец был ярым польским националистом, а родственники по материнской линии в годы войны состояли в УПА, затем принадлежали к украинскому националистическому подполью. Бабушка и мать были выселены в ходе операции Висла из-под Любачува в Мазурию (Круклянки около Гижицко), мать, принадлежавшая к униатам, приняла католичество. В семье говорили на деревенском польском (так называемом хохляцком) языке, прошлое родителей не обсуждалось.
Эугениуш окончил филологический факультет Университета Марии Кюри-Склодовской в Люблине. Живет в Варшаве.

Лирика Ткачишина-Дыцкого, в развитии…

Библиография

Поэзия
1990 — Nenia i inne wiersze
1992 — Peregrynarz
1994 — Młodzieniec o wzorowych obyczajach
1997 — Liber mortuorum
1999 — Kamień pełen pokarmu. Księga wierszy z lat 1987-1999
2000 — Przewodnik dla bezdomnych niezależnie od miejsca zamieszkania
2003 — Daleko stąd zostawiłem swoje dawne i niedawne ciało
2003 — Przyczynek do nauki o nieistnieniu
2005 — Dzieje rodzin polskich
2006 — Poezja jako miejsce na ziemi (1989-2003)
2008 — Piosenka o zależnościach i uzależnieniach
2009 — Rzeczywiste i nierzeczywiste staje się jednym ciałem. 111 wierszy
2010 — Oddam wiersze w dobre ręce. (1988-2010)
2011 — Imię i znamię
2012 — Podaj dalej
2014 — Kochanka Norwida
2016 — Nie dam ci siebie w żadnej…

Титулы, награды и премии

1991 — Nagroda im. Kazimiery Iłłakowiczówny
1991 — Nagroda im. Józefa Czechowicza
1994 — Nagroda Literacka im. Barbary Sadowskiej
1998 — Nagroda Niemiecko-Polskich Dni Literatury w Dreźnie
2006 — Nagroda Literacka Gdynia — за «Dzieje rodzin polskich»
2007 — Hubert Burda Preis
2009 — Nagroda Literacka Gdynia — за «Piosenka o zależnościach i uzależnieniach»
2009 — Nagroda Literacka „Nike” — за «Piosenka o zależnościach i uzależnieniach»
2012 — Wrocławska Nagroda Poetycka „Silesius” — за «Imię i znamię»

Кураторы